Aside

Nieuwjaarsborrel-terugblik

De tijd vliegt, ook in 2018 zal dat het geval zijn. Zorg dan dat je hem goed besteedt. Dat hebben we in ieder geval op 8 januari al met een 20-tal ZZPpijlers en introducees gedaan op de nieuwjaarsborrel bij De Heeren van de Wijn in IJsselstein.

Heel gezellig met wijn en lekkere hapjes genetwerkt. Het was erg leuk om weer nieuwe mensen/ondernemers te leren kennen, te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen en geïnspireerd te raken door de enthousiaste plannen voor dit jaar.
Het nieuwe jaar is goed begonnen; op naar de rest van 2018, inclusief erg boeiende activiteiten georganiseerd door ZZPijl. We hopen jou daar ook te zien.

Aside

Op 22 november jl. heeft een groep ZZPers gebruik gemaakt om kennis te maken van de methode Mastermind. Onder leiding van Lous van Haarst van het Mastermind Instituut (mastermindinstituut.nl) hebben wij aan de hand van de Mastermind  methode geleerd hoe je de toegevoegde waarde voor je bedrijf sterk kan verbeteren. Een aantal ZZPers had vooraf een case ingebracht waar er een van is behandeld deze avond. Veel deelnemers hebben aan den lijve meegemaakt hoe snel  een groep  tot de kern van een probleem kan komen aan de hand van het stellen van veel gerichte vragen.

Na deze verdiepingsslag zijn vervolgens voorstellen gedaan om te komen tot andere inzichten. De indiener van de case is met een zeer voldaan gevoel en vele tips weer huiswaarts gegaan om de komende tijd daadwerkelijk invulling te geven aan de vele adviezen die zijn gedaan.

Het mooie van deze avond is ook dat de overige deelnemers door de vragen die gesteld werden zelf ook aan het denken gezet werden. Wat echt opviel was dat de meesten tot de conclusie kwamen dat “Marketing” iets is waar ze onvoldoende mee doen en ook dat het behouden van klanten door ze te koesteren veel eenvoudiger is dan nieuwe klanten binnen te halen.

We kunnen terugkijken op een erg geslaagde avond op een fantastische vergaderlocatie bij La Vita Nova in Benschop van Annette Wierenga-Verbeek (lavitanova-benb.nl).
Na afloop van de avond was er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten over deze mooi ervaring.

Aside

Dat langer bestaande zelfstandigen zonder personeel (ZZP) tevredener zijn dan mensen in loondienst was al langer bekend. Uit onderzoek van het CBS blijkt nu ook dat startende ondernemers tevreden zijn met hun bestaan als ZZP’er. Zelfs als de start niet is ontstaan door behoefte aan het ondernemerschap maar de starter min of meer gedwongen werd om als zelfstandige een inkomen te verdienen is men achteraf zeer tevreden. Van de starters die vanuit negatieve redenen ondernemer zijn geworden is slechts 13% ontevreden over hun werkzaamheden. Bij ondernemers die gestart zijn met positieve redenen om een eigen bedrijf te starten is het percentage dat ontevreden is zelfs maar 6%.

Lees meer

Bron: ZZP-Nederland

Aside

Wellicht hebt u al in de media vernomen dat de gemeenten Montfoort, Oudewater, Woerden en IJsselstein een campagne zijn gestart om meldingsbereidheid rondom drugscriminaliteit te vergroten. Daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met Meld Misdaad Anoniem.

Samen met de politie wil de gemeente IJsselstein in de laatste week van november een bijeenkomst organiseren over het onderwerp Meld Misdaad Anoniem.
In deze bijeenkomst zal ingegaan worden op het belang van melden (voor de aanpak van drugscriminaliteit), zal een projectleider van Meld Misdaad Anoniem ingaan op de mogelijkheden van anoniem melden, en zal besproken worden wat professionals in deze actie kunnen betekenen voor de aanpak van drugscriminaliteit.

Als professional en kenner van de lokale situatie denken wij dat u een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het stimuleren van meldingen betreffende (drugs)criminaliteit.
Daarom wil ik u nu alvast informeren over deze campagne, en de voorgenomen bijeenkomst. Zodra wij een datumvoorstel voor deze bijeenkomst hebben, zal ik hier meer informatie over sturen.

Avast bedankt!

Thea van Bremen
Beleidsadviseur

Aside

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De voorzitter van ZZPijl heeft een brief geschreven naar alle politieke partijen:

 

 

Aan de fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeente Lopik, IJsselstein en Krimpenerwaard

Lopik, 4 oktober 2017

Geachte Fractievoorzitter,

Met de verkiezingen in maart 2018 in het vooruitzicht wil de ondernemersvereniging ZZPijl een paar punten onder uw aandacht brengen. Graag zien wij van deze punten iets terug in uw verkiezingsprogramma.

De ondernemersvereniging ZZPijl vertegenwoordigt de zzp’ers in de gemeenten Lopik, IJsselstein en Krimpenerwaard. Tevens zijn onze leden ook allen lid van ZZP-Nederland. De groep zzp’er groeit nog steeds en landelijk gaat dit aantal al over de 1 miljoen. Wij hechten er als ZZPijl veel belang aan dat de zzp’ers in uw gemeente als ondernemer volop kansen krijgt.

Onderstaand treft u een 5tal speerpunten aan waar wij uw aandacht voor vragen.

  1. Erkenning van het belang van ZZP’ers

Een zzp’er is geen bijna werkgever of, zoals de vakbonden zeggen, een geëmancipeerde werknemer. Een zzp’er is een ondernemer, een derde vorm dus. Maak een bewuste keuze ook voor deze groep. Heb als gemeente oog voor alle drie de vormen. Grootbedrijf, MKB en ZZP. Zet de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) explicieter in om ondernemers in tijdelijke nood weer op weg te helpen. Nodig ook het zzp-netwerk in uw gemeente uit voor overleg.

  1. Aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt

Ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd. Wees daarom terughoudend en selectief om ondernemerschap als oplossing te zien om uit een bijstandssituatie te komen. De Gemeente kan door een goede selectie, scholing en coaching bijdragen aan het succes.

  1. Wegnemen van belemmeringen

Richt de aanbestedingsprocedures van uw gemeente zodanig in dat deze toegankelijk zijn voor álle ondernemers, waaronder ook klein MKB en zzp’ers. Ook marktconsultaties met de lokale ondernemers kunnen bijdragen aan het ondernemerschap binnen een gemeente.

  1. Stimuleren van netwerken

Zorg voor mogelijkheden om zelfstandige ondernemers met elkaar en met MKB- en grootbedrijf in contact te brengen, vooral op lokaal en regionaal niveau. Persoonlijke begeleiding vanuit de gemeente is effectiever dan uitsluitend online.

  1. Stimuleren van ontwikkeling

Ook ondernemers moeten zich een leven lang ontwikkelen in hun vakmanschap en hun ondernemersvaardigheden. Stimuleer de mogelijkheid om ondernemerschap in het curriculum van MBO en HBO op te nemen. Selecteer docenten vanuit zzp’ers en stimuleer de zzp’er als stageadres.

Kortom
Deze vijf programmapunten helpen niet alleen de zzp’er, ze dragen ook bij aan de economische dynamiek binnen uw gemeente.

Wij zien de verkiezingsprogramma’s met vertrouwen tegemoet en rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dick Nederend
Voorzitter ondernemersvereniging ZZPijl.