Aside

Aan de fractievoorzitters van de politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De voorzitter van ZZPijl heeft een brief geschreven naar alle politieke partijen:

 

 

Aan de fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeente Lopik, IJsselstein en Krimpenerwaard

Lopik, 4 oktober 2017

Geachte Fractievoorzitter,

Met de verkiezingen in maart 2018 in het vooruitzicht wil de ondernemersvereniging ZZPijl een paar punten onder uw aandacht brengen. Graag zien wij van deze punten iets terug in uw verkiezingsprogramma.

De ondernemersvereniging ZZPijl vertegenwoordigt de zzp’ers in de gemeenten Lopik, IJsselstein en Krimpenerwaard. Tevens zijn onze leden ook allen lid van ZZP-Nederland. De groep zzp’er groeit nog steeds en landelijk gaat dit aantal al over de 1 miljoen. Wij hechten er als ZZPijl veel belang aan dat de zzp’ers in uw gemeente als ondernemer volop kansen krijgt.

Onderstaand treft u een 5tal speerpunten aan waar wij uw aandacht voor vragen.

  1. Erkenning van het belang van ZZP’ers

Een zzp’er is geen bijna werkgever of, zoals de vakbonden zeggen, een geëmancipeerde werknemer. Een zzp’er is een ondernemer, een derde vorm dus. Maak een bewuste keuze ook voor deze groep. Heb als gemeente oog voor alle drie de vormen. Grootbedrijf, MKB en ZZP. Zet de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) explicieter in om ondernemers in tijdelijke nood weer op weg te helpen. Nodig ook het zzp-netwerk in uw gemeente uit voor overleg.

  1. Aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt

Ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd. Wees daarom terughoudend en selectief om ondernemerschap als oplossing te zien om uit een bijstandssituatie te komen. De Gemeente kan door een goede selectie, scholing en coaching bijdragen aan het succes.

  1. Wegnemen van belemmeringen

Richt de aanbestedingsprocedures van uw gemeente zodanig in dat deze toegankelijk zijn voor álle ondernemers, waaronder ook klein MKB en zzp’ers. Ook marktconsultaties met de lokale ondernemers kunnen bijdragen aan het ondernemerschap binnen een gemeente.

  1. Stimuleren van netwerken

Zorg voor mogelijkheden om zelfstandige ondernemers met elkaar en met MKB- en grootbedrijf in contact te brengen, vooral op lokaal en regionaal niveau. Persoonlijke begeleiding vanuit de gemeente is effectiever dan uitsluitend online.

  1. Stimuleren van ontwikkeling

Ook ondernemers moeten zich een leven lang ontwikkelen in hun vakmanschap en hun ondernemersvaardigheden. Stimuleer de mogelijkheid om ondernemerschap in het curriculum van MBO en HBO op te nemen. Selecteer docenten vanuit zzp’ers en stimuleer de zzp’er als stageadres.

Kortom
Deze vijf programmapunten helpen niet alleen de zzp’er, ze dragen ook bij aan de economische dynamiek binnen uw gemeente.

Wij zien de verkiezingsprogramma’s met vertrouwen tegemoet en rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dick Nederend
Voorzitter ondernemersvereniging ZZPijl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.