Aside

Gemeente IJsselstein vraagt uw aandacht voor het volgende:

1) Ondernemerspeiling IJsselstein

Gemeente IJsselstein zou conform de uitvoeringsagenda van de Economische Visie 2015-2020 in 2016 een ondernemerspeiling uitvoeren. Dit zou een nulmeting zijn, op basis van de resultaten zou met u samen een plan van aanpak opgesteld worden om het ondernemersklimaat in de gemeente te verbeteren en na 2 tot 3 jaar zou een vervolgmeting gedaan worden.

Omdat in 2016 diverse trajecten liepen waar al veel input voor werd gevraagd aan ondernemers (detailhandelstraject, BIZ traject, stadsvisie), werd besloten dit een jaar uit te stellen.
De gemeente is in september dit jaar gestart met de ondernemerspeiling. Ondernemers hebben begin september een oproep gehad om de enquête in te vullen en kort geleden is er een herinneringsbericht gestuurd. Onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research.

Helaas is de respons tot op heden laag. Uiteraard begrijpen dat de politieke onrust in IJsselstein hier geen gunstige invloed op heeft, maar toch doen wij een beroep op u en uw achterban om deze enquête in te vullen. We hebben uw mening nodig om met elkaar te bepalen hoe we het plan van aanpak in gaan richten. Doet u mee om met ons samen inzichtelijk maken waar de kansen en verbeterpunten liggen, waar het gaat om het ondernemersklimaat in IJsselstein?

 

2) Detailhandelsvisie

Op 5 september heeft de commissie ruimte zich over de nieuwe visie gebogen, over de schriftelijke reacties en over de aanpassingen die al dan niet zijn gemaakt. Namens Stichting Stadsmarketing was de heer Murk hierbij aanwezig en namens de Baronie en de BIZ vereniging de heer van Oord.

Na enige discussie heeft de commissie besloten het document als A-stuk aan de raad toe te zenden. De raad wordt daarmee gevraagd om het stuk vast te stellen.

De commissie ziet graag op deze visie een uitvoeringsprogramma tegemoet dat opgesteld wordt door alle stakeholders samen.

U kunt alle stukken terugvinden op: https://mozard.netwerk.local/mozard/!suite30.scherm1199?mZaak=486575&mIndOpen=J&mIndBesluiten=N

 

3) Nacht van de Nacht

Op 7 september verstuurden wij aan voorzitters van ondernemersverenigingen en stadsmarketing een bericht over de Nacht van de Nacht. Graag vragen wij nogmaals u aandacht hiervoor. Op 28 oktober a.s. wordt het evenement de Nacht van de Nacht georganiseerd. Gemeente IJsselstein doet mee, maar het effect is uiteraard groter en indrukwekkender als ook ondernemers meedoen!

Wat is de Nacht van de Nacht:
Dit jaar organiseren de Natuur- en Milieufederaties voor de 13e keer het jaarlijkse evenement de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober. De aanleiding voor deze nacht is de lichtvervuiling die optreed door onder andere openbare verlichting, sierverlichting, reclame en sportvelden. De schoonheid van de nacht en het donker kunnen deze zaterdagnacht zichtbaar gemaakt worden door zoveel mogelijk lichten te doven. Daarnaast is de energiebesparing in het kader van duurzaamheid een mooie bijkomstigheid. De gemeente zal mee doen aan dit evenement door de monumenten en historische bruggen te doven. Nu is de vraag aan de ondernemers of zij ook mee willen doen aan deze actie. Zo kan de verlichting van reclame, etalage of spotlights gedoofd worden deze nacht.

Door heel Nederland worden tevens verschillende activiteiten georganiseerd die iets te maken hebben met de nacht. Zo kun je in de provincie Utrecht nacht kanoën, een cursus nachtfotografie volgen of in het donker op de Dom staan (http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/). Wellicht is het voor de gemeente IJsselstein en de ondernemers ook interessant om een activiteit te organiseren. Meer informatie over de actie is te vinden op www.nachtvandenacht.nl.

 

4) Nieuwe beleidsadviseur Economische Zaken gemeente IJsselstein

Vanaf heden worden de taken van ondergetekende overgenomen door een nieuwe beleidsadviseur Economische Zaken, Joost Lubbers. Joost is voor u bereikbaar op j.lubbers@ijsselstein.nl en telefoonnummer 06-83804223.

Heeft u vragen over ondernemen in IJsselstein, neemt u dan eerste instantie contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Hennie van de Burg. Daar waar vragen beleidsmatig van aard zijn, zal Hennie de relevante beleidsadviseurs erbij betrekken, waaronder Joost.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.