Aside

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De voorzitter van ZZPijl heeft een brief geschreven naar alle politieke partijen:

 

 

Aan de fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeente Lopik, IJsselstein en Krimpenerwaard

Lopik, 4 oktober 2017

Geachte Fractievoorzitter,

Met de verkiezingen in maart 2018 in het vooruitzicht wil de ondernemersvereniging ZZPijl een paar punten onder uw aandacht brengen. Graag zien wij van deze punten iets terug in uw verkiezingsprogramma.

De ondernemersvereniging ZZPijl vertegenwoordigt de zzp’ers in de gemeenten Lopik, IJsselstein en Krimpenerwaard. Tevens zijn onze leden ook allen lid van ZZP-Nederland. De groep zzp’er groeit nog steeds en landelijk gaat dit aantal al over de 1 miljoen. Wij hechten er als ZZPijl veel belang aan dat de zzp’ers in uw gemeente als ondernemer volop kansen krijgt.

Onderstaand treft u een 5tal speerpunten aan waar wij uw aandacht voor vragen.

 1. Erkenning van het belang van ZZP’ers

Een zzp’er is geen bijna werkgever of, zoals de vakbonden zeggen, een geëmancipeerde werknemer. Een zzp’er is een ondernemer, een derde vorm dus. Maak een bewuste keuze ook voor deze groep. Heb als gemeente oog voor alle drie de vormen. Grootbedrijf, MKB en ZZP. Zet de regeling Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ) explicieter in om ondernemers in tijdelijke nood weer op weg te helpen. Nodig ook het zzp-netwerk in uw gemeente uit voor overleg.

 1. Aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt

Ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd. Wees daarom terughoudend en selectief om ondernemerschap als oplossing te zien om uit een bijstandssituatie te komen. De Gemeente kan door een goede selectie, scholing en coaching bijdragen aan het succes.

 1. Wegnemen van belemmeringen

Richt de aanbestedingsprocedures van uw gemeente zodanig in dat deze toegankelijk zijn voor álle ondernemers, waaronder ook klein MKB en zzp’ers. Ook marktconsultaties met de lokale ondernemers kunnen bijdragen aan het ondernemerschap binnen een gemeente.

 1. Stimuleren van netwerken

Zorg voor mogelijkheden om zelfstandige ondernemers met elkaar en met MKB- en grootbedrijf in contact te brengen, vooral op lokaal en regionaal niveau. Persoonlijke begeleiding vanuit de gemeente is effectiever dan uitsluitend online.

 1. Stimuleren van ontwikkeling

Ook ondernemers moeten zich een leven lang ontwikkelen in hun vakmanschap en hun ondernemersvaardigheden. Stimuleer de mogelijkheid om ondernemerschap in het curriculum van MBO en HBO op te nemen. Selecteer docenten vanuit zzp’ers en stimuleer de zzp’er als stageadres.

Kortom
Deze vijf programmapunten helpen niet alleen de zzp’er, ze dragen ook bij aan de economische dynamiek binnen uw gemeente.

Wij zien de verkiezingsprogramma’s met vertrouwen tegemoet en rekenen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dick Nederend
Voorzitter ondernemersvereniging ZZPijl.

Aside

Een overval, afpersing, een bedrijfs- of woninginbraak zijn incidenten die u het liefst wilt voorkomen. U en uw medewerkers kunnen zelf veel doen aan preventie. Hoe? Hoor hier alles over tijdens de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’ op 

12 oktober 2017, gratis en bij u in de buurt

BEDRIJFS- OF WONINGINBRAAK

Een overval, inbraak, al dan niet met geweld, hebben een grote impact op ondernemers en medewerkers die het overkomt. Niet alleen financieel, maar ook emotioneel. Een goede aanpak is daarom van groot belang. Preventieve maatregelen helpen om dergelijke situaties te voorkomen. Denk aan organisatorische maatregelen, zoals gezamenlijk openen en sluiten, maar ook technische en bouwkundige maatregelen, zoals camera’s, zijn daarbij een hulpmiddel. Het is dus belangrijk dat u weet wat u tegen een bedrijfs- of woninginbraak kunt doen.

OVERVALLEN EN AFPERSING

Ook in 2017 wordt door de overheid hard gewerkt aan verdere afname van het aantal overvallen. Elke overval is er namelijk één te veel! Niet alleen vanwege de schade, maar vooral vanwege de impact die het heeft op u en uw medewerkers. Datzelfde geldt voor afpersing, waarbij het gaat om het onder druk (zoals bedreiging) afgeven van geld, goederen, informatie of aangaan van een schuld. Leer wat u zelf kunt doen om de kans op een overval of afpersing te verkleinen. Zorg dat u bent voorbereid en kom naar de bijeenkomst ‘Laat je niet overvallen!

PROGRAMMA

 • 18:30 uur Ontvangst met koffie/thee en een broodje
 • 19:00 uur Opening door burgemeester Roel Cazemier
 • 19:05 uur Toelichting door avondvoorzitter
 • 19:15 uur Workshop 1 ‘Voorkom een bedrijfs- of woninginbraak’
 • 20:15 uur Korte pauze
 • 20:30 uur Workshop 2 ‘Voorkom een overval’
 • 21:30 uur Afsluiting door plaatsvervangend teamchef politie, Sirid Jakobsen
 • Daarna napraten met een hapje en drankje

DATUM EN LOCATIE BIJEENKOMST

Donderdag 12 oktober 2017
Gemeentekantoor van Lekkerkerk
Burgemeester van de Willigenstraat 58
2941 ES Lekkerkerk

AANMELDEN

Deelname is geheel kosteloos. Zorg dat u erbij bent en meld u aan door een email te sturen naar m.vanmourik@krimpenerwaard.nl

Aside

Duurzaam doen, dat is het motto van WaardZaam! Een krachtig netwerk voor bedrijven die stappen zetten richting klimaatneutraal werken of al klimaatneutraal opereren en hun kennis delen om andere ondernemers versneld op weg te helpen. Een verzamelplaats voor initiatieven op het gebied van energie en duurzaamheid. Uit de praktijk en direct implementeerbaar, ‘win win’-situaties verzekerd.

Laat je bijpraten op diverse thema’s. Ga zelf in gesprek tijdens de verschillende interactieve ThemaCafО’s. Laat je inspireren door keynote spreker Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer van het eerste uur en dit jaar geïnstalleerd als eerste Energiecommissaris van Nederland. Ruud Koornstra is onze nationale  aanjager om de transitie van fossiel naar schoon te versnellen.
Zijn doel is om zoveel mogelijk mensen en bedrijven te helpen, door krachten te bundelen op lokaal en regionaal niveau. Alle reden dus om je aan te melden voor dit WaardZaam symposium.

Programma:

 • 15:00 Inloop
 • 15:45 Opening & inleiding Energiek Krimpenerwaard: Waarom en hoe?
 • 17:00 ThemaCafé sessies o.a. over hoe energie te besparen, zelf energie opwekken, de financiering van duurzame initiatieven, duurzame mobiliteit, duurzaam (ver)bouwen, duurzaam inkopen en bedrijventerreinen Energie Positief.
 • 18:00 Key-note: Ruud Koornstra
 • 18:45 Netwerk buffet
 • 20:00 Afsluiting

Wie komen hier?

Alle organisaties uit regio Krimpenerwaard en aangrenzend met een focus op, of interesse in duurzaamheid.

Kosten deelname: € 65,00 (plus administratiekosten) Er zijn nog mogelijkheden om uw organisatie onder de aandacht te brengen, o.a. op de Duurzame Marktplaats. Schrijf je hier in!

Meer weten?

www.WaardZaam.nl / info@WaardZaam.nl

Ken je ondernemers die ook voor duurzaam (willen) gaan, stuur deze uitnodiging door voor een sterk duurzaam netwerk in de Krimpenerwaard!

Tijd: 2 november van 15:00 tot 20.00 uur
Locatie: C.S.G. Willem de Zwijger
Kamerlingh Onnesdreef 4, 2871 JN Schoonhoven

Aside

1) Ondernemerspeiling IJsselstein

Gemeente IJsselstein zou conform de uitvoeringsagenda van de Economische Visie 2015-2020 in 2016 een ondernemerspeiling uitvoeren. Dit zou een nulmeting zijn, op basis van de resultaten zou met u samen een plan van aanpak opgesteld worden om het ondernemersklimaat in de gemeente te verbeteren en na 2 tot 3 jaar zou een vervolgmeting gedaan worden.

Omdat in 2016 diverse trajecten liepen waar al veel input voor werd gevraagd aan ondernemers (detailhandelstraject, BIZ traject, stadsvisie), werd besloten dit een jaar uit te stellen.
De gemeente is in september dit jaar gestart met de ondernemerspeiling. Ondernemers hebben begin september een oproep gehad om de enquête in te vullen en kort geleden is er een herinneringsbericht gestuurd. Onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research.

Helaas is de respons tot op heden laag. Uiteraard begrijpen dat de politieke onrust in IJsselstein hier geen gunstige invloed op heeft, maar toch doen wij een beroep op u en uw achterban om deze enquête in te vullen. We hebben uw mening nodig om met elkaar te bepalen hoe we het plan van aanpak in gaan richten. Doet u mee om met ons samen inzichtelijk maken waar de kansen en verbeterpunten liggen, waar het gaat om het ondernemersklimaat in IJsselstein?

 

2) Detailhandelsvisie

Op 5 september heeft de commissie ruimte zich over de nieuwe visie gebogen, over de schriftelijke reacties en over de aanpassingen die al dan niet zijn gemaakt. Namens Stichting Stadsmarketing was de heer Murk hierbij aanwezig en namens de Baronie en de BIZ vereniging de heer van Oord.

Na enige discussie heeft de commissie besloten het document als A-stuk aan de raad toe te zenden. De raad wordt daarmee gevraagd om het stuk vast te stellen.

De commissie ziet graag op deze visie een uitvoeringsprogramma tegemoet dat opgesteld wordt door alle stakeholders samen.

U kunt alle stukken terugvinden op: https://mozard.netwerk.local/mozard/!suite30.scherm1199?mZaak=486575&mIndOpen=J&mIndBesluiten=N

 

3) Nacht van de Nacht

Op 7 september verstuurden wij aan voorzitters van ondernemersverenigingen en stadsmarketing een bericht over de Nacht van de Nacht. Graag vragen wij nogmaals u aandacht hiervoor. Op 28 oktober a.s. wordt het evenement de Nacht van de Nacht georganiseerd. Gemeente IJsselstein doet mee, maar het effect is uiteraard groter en indrukwekkender als ook ondernemers meedoen!

Wat is de Nacht van de Nacht:
Dit jaar organiseren de Natuur- en Milieufederaties voor de 13e keer het jaarlijkse evenement de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober. De aanleiding voor deze nacht is de lichtvervuiling die optreed door onder andere openbare verlichting, sierverlichting, reclame en sportvelden. De schoonheid van de nacht en het donker kunnen deze zaterdagnacht zichtbaar gemaakt worden door zoveel mogelijk lichten te doven. Daarnaast is de energiebesparing in het kader van duurzaamheid een mooie bijkomstigheid. De gemeente zal mee doen aan dit evenement door de monumenten en historische bruggen te doven. Nu is de vraag aan de ondernemers of zij ook mee willen doen aan deze actie. Zo kan de verlichting van reclame, etalage of spotlights gedoofd worden deze nacht.

Door heel Nederland worden tevens verschillende activiteiten georganiseerd die iets te maken hebben met de nacht. Zo kun je in de provincie Utrecht nacht kanoën, een cursus nachtfotografie volgen of in het donker op de Dom staan (http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/). Wellicht is het voor de gemeente IJsselstein en de ondernemers ook interessant om een activiteit te organiseren. Meer informatie over de actie is te vinden op www.nachtvandenacht.nl.

 

4) Nieuwe beleidsadviseur Economische Zaken gemeente IJsselstein

Vanaf heden worden de taken van ondergetekende overgenomen door een nieuwe beleidsadviseur Economische Zaken, Joost Lubbers. Joost is voor u bereikbaar op j.lubbers@ijsselstein.nl en telefoonnummer 06-83804223.

Heeft u vragen over ondernemen in IJsselstein, neemt u dan eerste instantie contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris Hennie van de Burg. Daar waar vragen beleidsmatig van aard zijn, zal Hennie de relevante beleidsadviseurs erbij betrekken, waaronder Joost.

 

Aside

Oproep

Bent u of kent u een zelfstandig ondernemer?

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING, onderdeel van de VNG) wil gemeenten helpen om een beter beeld te krijgen van de wensen en behoeften van zzp’ers. Doel is om de dienstverlening van de gemeente aan zzp’ers te verbeteren en om gemeenteambtenaren meer bewust te maken van de situatie van deze groeiende groep ondernemers.

KING zou graag met u in gesprek gaan om een beter beeld te krijgen van de wensen en behoeften van zzp’ers.

KING zoekt een aantal verschillende ‘typen’ zzp’ers om hen kort (circa drie kwartier) te interviewen om zogeheten ‘archetypen’ op te stellen, waarmee wij gemeenten op weg te helpen om hun dienstverlening te verbeteren.

In dat kader zouden wij u graag een aantal vragen stellen. Over uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld over de grootte van uw huishouden, over uw werk, interesses, hobby’s en vrijwilligerswerk. Maar natuurlijk ook over uw relatie tot de overheid, misschien als leverancier, maar ook als afnemer van producten en diensten. U levert daarmee een bijdrage aan het verbeteren van de dienstverlening aan zzp’ers.
De vragen worden anoniem verwerkt.

Het interview kan plaatsvinden in uw eigen werkomgeving, thuis of bij KING (Nassaulaan 12 in Den Haag).

Wij zien uit naar uw reactie! Uw vragen en/of opmerkingen beatwoord ik natuurlijk graag.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Anne-Pauline van der A

AnnePauline.vanderA@kinggemeenten.nl