‘Ontmoeten, verbinden, inspireren en vertegenwoordigen’

Privacyverklaring

Ondernemersvereniging ZZPijl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Clara Nieuwenhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Ondernemersvereniging ZZPijlZij is te bereiken via claranieuwenhuis[at]gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ondernemersvereniging ZZPijl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]zzpijl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ondernemersvereniging ZZPijl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ondernemersvereniging ZZPijl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ondernemersvereniging ZZPijl) tussen zit.  

Ondernemersvereniging ZZPijl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Word voor het versturen van brieven
 • Microsoft Exell voor het maken van o.a. presentielijsten
 • Mailchimp voor mailing van Nieuwsbrieven
 • Boekhoudpakket voor het versturen van facturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ondernemersvereniging ZZPijl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie
 • Personalia > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie
 • Adres > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ondernemersvereniging ZZPijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast worden je gegevens verstrekt aan ZZP Nederland. Reden hiervan is dat je automatisch lid bent van ZZP Nederland bij het lidmaatschap van ZZPijl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

We gebruiken ‘cookies’ om het gebruik van de site te analyseren. Sociale media apps gebruiken cookies wanneer u content van deze site deelt met anderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ondernemersvereniging ZZPijl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info[at]zzpijl.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Ondernemersvereniging ZZPijl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ondernemersvereniging ZZPijl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info[at]zzpijl.nl

‘Ontmoeten, verbinden, inspireren en vertegenwoordigen’

Privacyverklaring

Ondernemersvereniging ZZPijl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://zzpijl.nl
Vrijheidslaan 61
3411GE Lopik  

Clara Nieuwenhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Ondernemersvereniging ZZPijlZij is te bereiken via claranieuwenhuis[at]gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ondernemersvereniging ZZPijl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info[at]zzpijl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ondernemersvereniging ZZPijl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

Geautomatiseerde besluitvorming

Ondernemersvereniging ZZPijl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ondernemersvereniging ZZPijl) tussen zit.  

Ondernemersvereniging ZZPijl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Word voor het versturen van brieven
 • Microsoft Exell voor het maken van o.a. presentielijsten
 • Mailchimp voor mailing van Nieuwsbrieven
 • Boekhoudpakket voor het versturen van facturen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ondernemersvereniging ZZPijl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie
 • Personalia > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie
 • Adres > Bewaartermijn: gedurende de periode dat je lid bent > Reden lidmaatschapsregistratie 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ondernemersvereniging ZZPijl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast worden je gegevens verstrekt aan ZZP Nederland. Reden hiervan is dat je automatisch lid bent van ZZP Nederland bij het lidmaatschap van ZZPijl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

We gebruiken ‘cookies’ om het gebruik van de site te analyseren. Sociale media apps gebruiken cookies wanneer u content van deze site deelt met anderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ondernemersvereniging ZZPijl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info[at]zzpijl.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Ondernemersvereniging ZZPijl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ondernemersvereniging ZZPijl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info[at]zzpijl.nl